• Post category:cbd

CBD

Otázky na trénerov:

  1. Máte nejaké skúsenosti s používaním CBD produktov, či už pri svojom tréningovom programe, alebo pri trénovaní ostatných?
  2. Mali ste možnosť vyskúšať účinky niektorého z CBD produktov na vonkajšie použitie a kedy – riešili ste natiahnuté svaly, zranenie či doliečovanie po zranení pomocou CBD zvonka, napr. pridaním CBD do masážnych prípravkov?
  3. Ak áno, aké máte skúsenosti s účinkami?
  4. Máte skúsenosti s použitím CBD produktov na vnútorné použitie, či už vlastné, alebo pri práci s klientmi?
  5. Ak áno, ktoré produkty ste používali alebo odporúčali v súvislosti s tréningom, kedy a prečo?
  6. Aké pozorujete výsledky alebo benefity pri užívaní CBD produktov počas tréningovej fázy u vás či vašich športovcov?
  7. Aké pozorujete výsledky alebo benefity pri užívaní CBD produktov počas regeneračnej fázy u vás či vašich športovcov?
  8. Pozorovali ste nejaké iné zmeny alebo potenciálne nechcené účinky u seba alebo pri práci s klientmi u vašich klientov v súvislosti s užívaním CBD (napr. zvýšený apetít a nárast hmotnosti, spavosť či iné)?
  9. Kedy podľa vás by bolo u športovca vyložene nevhodné užívať CBD produkt a prečo, máte nejaké skúsenosti z praxe?
  10. Keď to tak zhrnieme, ktoré produkty by ste podľa vlastnej 

skúsenosti odporúčali užívať a kedy?